Upitnik

Od gotovog poda - završene glazure.

Minimalno 14 cm.

Minimalno 14 cm.

Minimalno 24 cm za ugradnju sa motorom, minimalno 17 cm za ugradnju bez motora.

Sa strane otvora i pod stropom u dubini 130 cm većoj od visine vrata ne smije biti nikakvih prepreka